არაძალადობრივი კომუნიკაციის ინსტიტუტის მენეჯმენტის წარმომადგენლები ანა სუბელიანი და თამაზ ახობაძე არიან „არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების სფეროში ჩართულ პროფესიონალთა სატრენინგო სახელმძღვანელოს“ თანაავტორები. ანა სუბელიანი კი არის კვლევის „ჰომოფობიური ბულინგი საჯარო სკოლებში“ ავტორი, რომელიც ბულინგის შესახებ საქართველოში განხორციელებულ პირველ კომლექსურ კვლევას წარმოადგენს.