არის ევროპისმცოდენობისა და თავისუფალი მეცნიერებების ბაკალავრი. სწავლობს საჯარო პოლიტიკის ადმინისტრირებასა და ეკონომიკას. ამჟამად ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში კითხულობს სემინარებს. სხვადასხვა დროს ჩართული იყო კვლევით პროექტებსა და სხვა სამეცნიერო საქმიანობაში. 2016 წლიდან მუშაობს “არაძალადობრივი კომუნიკაციის ინსტიტუტში” საზოგადოებასთან ურთიერთობის მენეჯერად. დაინტერესებულია სკოლებში უსაფრთხო და მოსწავლეზე ორიენტირებული გარემოს შექმნით.