არის საჯარო პოლიტიკის ადმინისტრირების მაგისტრი. 2010 წლიდან ჩართულია არასრულწლოვანების დანაშაულის პრევენციის პროგრამების შემუშავებაში, როგორც საჯარო ასევე არასამთავრობო სექტორის მხრიდან. 2010 წლიდან 2014 წლამდე მუშაობდა იუსტიციის სამინისტროში, სადაც იყო არასრულწლოვანთა განრიდებისა და მედიაციის პროგრამის მენეჯერი. 2014 წლიდან არის „არაძალადობრივი კომუნიკაციის ინსტიტუტის“ დირექტორი. პარალელურად არის მიწვეული ლექტორი ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში და კავკასიის უნივერსიტეტში.