სწავლობს ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში, ფსიქოლოგიის ფაკულტეტზე. ამ ეტაპზე დაინტერესებულია ბავშვთა ფსიქოლოგიით, რადგან თვლის, რომ ის პერიოდი, რომელსაც ბავშვები გადიან, ცხოვრების უმნიშვნელოვანესი ნაწილია. სწორედ ამაზე დგას თითოეული ადამიანის თვითრეალიზაცია და ზოგადად მომავალი. სწავლობს ბიოლოგიას, ნეიროლოგიას და დაინტერესებულია კოგნიტური ფსიქოლოგიით. სჯერა, რომ აღნიშნულ დარგებში განათლების მიღება შესძენს მეტ თეორიულ და პრაქტიკულ განათლებასა თუ უნარჩვევებს ადამიანთა სამყაროში ახალი აღმოჩენებისათვის.